فونداسیون چیست

فونداسیون بتنی به عنوان قطعه ای که بار و فشار ساختمان را به زمین منتقل سازد، کاربرد دارد. به همین دلیل باید با توجه به نوع کاربری ساختمان، تعداد طبقات و واحدها، خاک محل ساختمان سازی، وزن و بار ساختمان و… اقدام به ساخت فونداسیون برای پر کردن بخش های پی کنی شده می کنند. …

فونداسیون چیست ادامه مطلب »