کاربرد انواع میلگرد در ساختمان

همه ما حداقل چند بار در کوچه و خیابان و جلوی ساختمان های در حال ساخت، با میلگرد مواجه شده ایم و می دانیم که بدون آن کار ساخت و ساز لنگ می ماند. اهمیت کاربرد میلگرد به حدی است که کیفیت و قیمت ساختمان ها در گرو نوع میلگرد به کار رفته در آن …

کاربرد انواع میلگرد در ساختمان ادامه مطلب »