قیمت هاش

نامکارخانهسایزاستانداردواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
هاش سبک 10 ترک_کره شاخه 12 متری HEAترک-کره10HEAکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۱:۰۸خرید
هاش سبک 12 ترک-کره شاخه 12 متری HEAترک-کره12HEAکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۱:۰۷خرید
هاش سبک 14 ترک-کره شاخه 12 متری HEAترک-کره14HEAکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۱:۰۸خرید
هاش سنگین 10 ترک_کره شاخه 12 متری HEBترک-کره10HEAکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۱:۰۸خرید
هاش سنگین 12 ترک-کره شاخه 12 متری HEBترک-کره12HEAکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۱:۰۸خرید
هاش سنگین 16 ذوب آهن شاخه 12 متری HEBذوب آهن16HEAکیلوگرمتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۳:۰۲خرید

سوالات متداول

اسکرول به بالا