قیمت تیرآهن ساده

نامکارخانهسایزواحدقیمتتاریخ بروزرسانی
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانهذوب آهن12شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۵ ۰۹:۲۲:۱۳خرید
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE تهرانذوب آهن14شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۵ ۰۹:۲۲:۱۴خرید
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE تهرانذوب آهن16شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۵ ۰۹:۲۲:۱۴خرید
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانهذوب آهن18شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۵ ۰۹:۲۲:۰۸خرید
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری انبار تهرانذوب آهن18شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۳:۰۵خرید
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE تهرانذوب آهن20شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۵ ۰۹:۲۲:۲۲خرید
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانهذوب آهن22شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۵ ۰۹:۲۲:۱۸خرید
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری انبار تهرانذوب آهن22شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۳:۰۵خرید
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانهذوب آهن24شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۵ ۰۹:۲۲:۱۸خرید
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانهذوب آهن27شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۲:۳۷خرید

سوالات متداول

اسکرول به بالا