قیمت تیرآهن ساده

نامکارخانهسایزواحدقیمتنمودار قیمتتاریخ بروزرسانی
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانهذوب آهن12شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۲۸خرید
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE تهرانذوب آهن14شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۲۹خرید
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE تهرانذوب آهن16شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۲۹خرید
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانهذوب آهن18شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۲۳خرید
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری انبار تهرانذوب آهن18شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۰۹خرید
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE تهرانذوب آهن20شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۳۹خرید
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانهذوب آهن22شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۳۴خرید
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری انبار تهرانذوب آهن22شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۶:۰۹خرید
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانهذوب آهن24شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۳:۳۴خرید
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانهذوب آهن27شاخهتماس بگیرید۱۴۰۱-۰۹-۰۹ ۱۴:۴۵:۴۷خرید

سوالات متداول

اسکرول به بالا