ردکردن این

فایبر 450 گرمی صاف

فایبر 450 گرمی صاف

واحد

متر

وزن (گرم)

450گرمی

حالت

صاف

76,000 تومان

نمودار قیمت فایبر 450 گرمی صاف