میلگرد آجدار 10میانه شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار10میانه شاخه 12 متری A3

تماس بگیرید

مشخصات

سایز

10

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

میلگرد آجدار10میانه شاخه 12 متری A3

اسکرول به بالا