میلگرد آجدار12 میانه شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار12میانه شاخه 12 متری A3

تماس بگیرید

مشخصات

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

سایز

12

میلگرد آجدار12میانه شاخه 12 متری A3

اسکرول به بالا