میلگرد ترانس 32 st52

تماس بگیرید

مشخصات

واحد

کیلوگرم

اسکرول به بالا