پلیت 60*120*300

تماس بگیرید

مشخصات

واحد

کیلوگرم

اسکرول به بالا