ردکردن این

مش تهران ۶ چشمه ۱۰*۱۰

مش تهران ۶ چشمه ۱۰*۱۰

سایز مفتول

6

ابعاد چشمه

10*10

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت مش تهران ۶ چشمه ۱۰*۱۰