ردکردن این

مش تهران ۶ چشمه ۳۰*۳۰

مش تهران ۶ چشمه ۳۰*۳۰

ابعاد چشمه

30*30

سایز مفتول

6

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت مش تهران ۶ چشمه ۳۰*۳۰