ردکردن این

مش تهران 12 چشمه 20×20

مش تهران 12 چشمه 20×20

ابعاد چشمه

20*20

سایز مفتول

12

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت مش تهران 12 چشمه 20×20