ردکردن این

مش تهران 8 چشمه 15×15

مش تهران 8 چشمه 15×15

سایز مفتول

8

ابعاد چشمه

15*15

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت مش تهران 8 چشمه 15×15