ردکردن این

میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه ۱۲ متری A2

میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه ۱۲ متری A2

سایز

10

کارخانه

ابهر

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه ۱۲ متری A2