ردکردن این

میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه ۱۲ متری A2

میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه ۱۲ متری A2

سایز

10

کارخانه

ابهر

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

15,150 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه ۱۲ متری A2

[suncode_price_chart]