ردکردن این

میلگرد آجدار 10 ابهر شاخه ۱۲ متری A3

میلگرد آجدار 10 ابهر شاخه ۱۲ متری A3

واحد

کیلوگرم

استاندارد

A3

کارخانه

ابهر

سایز

10

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 10 ابهر شاخه ۱۲ متری A3