ردکردن این

میلگرد آجدار 10 اروند شاخه ۱۲ متری A3

میلگرد آجدار 10 اروند شاخه ۱۲ متری A3

استاندارد

A3

سایز

10

واحد

کیلوگرم

کارخانه

اروند

16,300 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار 10 اروند شاخه ۱۲ متری A3