ردکردن این

میلگرد آجدار 10 بردسیر شاخه ۱۲ متری A2

میلگرد آجدار 10 بردسیر شاخه ۱۲ متری A2

استاندارد

A2

سایز

10

واحد

کیلوگرم

کارخانه

بردسیر

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 10 بردسیر شاخه ۱۲ متری A2