ردکردن این

میلگرد آجدار 10 ظفربناب شاخه ۱۲ متری A3

میلگرد آجدار 10 ظفربناب شاخه ۱۲ متری A3

استاندارد

A3

سایز

8

واحد

کیلوگرم

کارخانه

ظفربناب

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 10 ظفربناب شاخه ۱۲ متری A3