ردکردن این

میلگرد آجدار 10 نیشابور شاخه 12 متری A3

استاندارد

A3

کارخانه

نیشابور

سایز

10

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 10 نیشابور شاخه 12 متری A3