ردکردن این

میلگرد آجدار 12 ابهر شاخه ۱۲ متری A3

میلگرد آجدار 12 ابهر شاخه ۱۲ متری A3

استاندارد

A3

کارخانه

ابهر

سایز

12

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 12 ابهر شاخه ۱۲ متری A3