ردکردن این

میلگرد آجدار 12 ابهر شاخه 12 متری A2

استاندارد

A2

کارخانه

ابهر

سایز

12

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 12 ابهر شاخه 12 متری A2