ردکردن این

میلگرد آجدار 12 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری A3

میلگرد آجدار 12 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری A3

استاندارد

A3

سایز

12

واحد

کیلوگرم

کارخانه

بردسیر

16,200 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار 12 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری A3