ردکردن این

میلگرد آجدار 12 شاهرود شاخه 12 متری A3

استاندارد

A3

سایز

12

واحد

کیلوگرم

کارخانه

شاهرود

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 12 شاهرود شاخه 12 متری A3