ردکردن این

میلگرد آجدار 12 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3

میلگرد آجدار 12 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3

استاندارد

A3

کارخانه

نیشابور

سایز

12

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 12 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3