ردکردن این

میلگرد آجدار 14 ابهر شاخه ۱۲ متری A3

میلگرد آجدار 14 ابهر شاخه ۱۲ متری A3

استاندارد

A3

کارخانه

ابهر

سایز

14

واحد

کیلوگرم

17,700 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار 14 ابهر شاخه ۱۲ متری A3