ردکردن این

میلگرد آجدار 14 ابهر شاخه 12 متری A3

استاندارد

A3

کارخانه

ابهر

سایز

14

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 14 ابهر شاخه 12 متری A3