ردکردن این

میلگرد آجدار 14 اروند شاخه ۱۲ متری A3

میلگرد آجدار 14 اروند شاخه ۱۲ متری A3

استاندارد

A3

سایز

14

واحد

کیلوگرم

کارخانه

اروند

15,850 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار 14 اروند شاخه ۱۲ متری A3