ردکردن این

میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3

سایز

14

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

ذوب آهن

محل تحویل

درب کارخانه

17,500 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A3