ردکردن این

میلگرد آجدار 14 شاهرود شاخه 12 متری A3

استاندارد

A3

سایز

14

واحد

کیلوگرم

کارخانه

شاهرود

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 14 شاهرود شاخه 12 متری A3