ردکردن این

میلگرد آجدار 14 ظفربناب شاخه ۱۲ متری A3

میلگرد آجدار 14 ظفربناب شاخه ۱۲ متری A3

استاندارد

A3

سایز

14

واحد

کیلوگرم

کارخانه

ظفربناب

16,200 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار 14 ظفربناب شاخه ۱۲ متری A3