ردکردن این

میلگرد آجدار 14 فایکو شاخه 12 متری A3

سایز

14

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

فایکو

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 14 فایکو شاخه 12 متری A3