ردکردن این

میلگرد آجدار 18 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری A3

میلگرد آجدار 18 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری A3

استاندارد

A3

سایز

18

واحد

کیلوگرم

کارخانه

بردسیر

15,850 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار 18 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری A3