ردکردن این

میلگرد آجدار 18 فایکو شاخه 12 متری A3

سایز

18

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

فایکو

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 18 فایکو شاخه 12 متری A3