ردکردن این

میلگرد آجدار 18 فایکو شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار 18 فایکو شاخه 12 متری A3

سایز

18

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

فایکو

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 18 فایکو شاخه 12 متری A3