ردکردن این

میلگرد آجدار 20 ابهر شاخه 12 متری A3

استاندارد

A3

کارخانه

ابهر

سایز

20

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 20 ابهر شاخه 12 متری A3