ردکردن این

میلگرد آجدار 20 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3

میلگرد آجدار 20 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3

استاندارد

A3

کارخانه

نیشابور

سایز

20

واحد

کیلوگرم

15,950 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار 20 نیشابور شاخه ۱۲ متری A3