ردکردن این

میلگرد آجدار 25 ابرکوه شاخه 12 متری A3

استاندارد

A3

سایز

25

واحد

کیلوگرم

کارخانه

ابرکوه

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 25 ابرکوه شاخه 12 متری A3