ردکردن این

میلگرد آجدار 25 شاهرود شاخه 12 متری A3

استاندارد

A3

سایز

25

واحد

کیلوگرم

کارخانه

شاهرود

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 25 شاهرود شاخه 12 متری A3