ردکردن این

میلگرد آجدار 25 نیشابور شاخه 12 متری A3

استاندارد

A3

کارخانه

نیشابور

سایز

25

واحد

کیلوگرم

17,610 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار 25 نیشابور شاخه 12 متری A3