ردکردن این

میلگرد آجدار 32 اروند شاخه ۱۲ متری A3

میلگرد آجدار 32 اروند شاخه ۱۲ متری A3

استاندارد

A3

سایز

32

واحد

کیلوگرم

کارخانه

اروند

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 32 اروند شاخه ۱۲ متری A3