ردکردن این

میلگرد آجدار 8 ظفربناب شاخه 12 متری A3

استاندارد

A3

کارخانه

ظفربناب

سایز

8

واحد

کیلوگرم

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار 8 ظفربناب شاخه 12 متری A3