ردکردن این

میلگرد آجدار10میانه شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار10میانه شاخه 12 متری A3

سایز

10

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

برای قیمت تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار10میانه شاخه 12 متری A3