ردکردن این

میلگرد آجدار10 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار10 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

سایز

10

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

امیر کبیر خزر

156,500 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار10 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3