ردکردن این

میلگرد آجدار10 راد همدان شاخه 12 متری A2

سایز

10

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

19,245 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار10 راد همدان شاخه 12 متری A2