ردکردن این

میلگرد آجدار12میانه شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار12میانه شاخه 12 متری A3

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

سایز

12

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار12میانه شاخه 12 متری A3