ردکردن این

میلگرد آجدار12میانه شاخه 12 متری A3

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

سایز

12

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار12میانه شاخه 12 متری A3

[suncode_price_chart]