ردکردن این

میلگرد آجدار12 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار12 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

سایز

12

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

امیر کبیر خزر

158,000 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار12 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3