ردکردن این

میلگرد آجدار12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4

میلگرد آجدار12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4

سایز

12

استاندارد

A4

واحد

کیلوگرم

کارخانه

ذوب آهن

محل تحویل

درب کارخانه

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار12 ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری A4