ردکردن این

میلگرد آجدار12 راد همدان شاخه 12 متری A3

سایز

12

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار12 راد همدان شاخه 12 متری A3