ردکردن این

میلگرد آجدار12 راد همدان شاخه 12 متری A2

میلگرد آجدار12 راد همدان شاخه 12 متری A2

سایز

12

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

18,305 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار12 راد همدان شاخه 12 متری A2