ردکردن این

میلگرد آجدار14راد همدان شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار14راد همدان شاخه 12 متری A3

سایز

14

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

159,050 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار14راد همدان شاخه 12 متری A3