ردکردن این

میلگرد آجدار14راد همدان شاخه 12 متری A2

میلگرد آجدار14راد همدان شاخه 12 متری A2

سایز

14

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار14راد همدان شاخه 12 متری A2