ردکردن این

میلگرد آجدار14میانه شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار14میانه شاخه 12 متری A3

سایز

14

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

میانه

15,800 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار14میانه شاخه 12 متری A3