ردکردن این

میلگرد آجدار14 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

میلگرد آجدار14 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3

سایز

14

استاندارد

A3

واحد

کیلوگرم

کارخانه

امیر کبیر خزر

15,700 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار14 امیرکبیر خزر شاخه 12 متری A3