ردکردن این

میلگرد آجدار16راد همدان شاخه 12 متری A2

میلگرد آجدار16راد همدان شاخه 12 متری A2

سایز

16

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد آجدار16راد همدان شاخه 12 متری A2