ردکردن این

میلگرد آجدار16راد همدان شاخه 12 متری A2

میلگرد آجدار16راد همدان شاخه 12 متری A2

سایز

16

استاندارد

A2

واحد

کیلوگرم

کارخانه

راد همدان

18,205 تومان

نمودار قیمت میلگرد آجدار16راد همدان شاخه 12 متری A2